Số hiệu Tiêu đề Đơn vị ban hành Loại văn bản Năm ban hành
1210/2016/UBTVQH13 Nghị Quyết về Phân loại đô thị 25-05-2016
748/QĐ-BXD Quyết định số 748/QĐ-BXD ngày 25/06/2015 của Bộ Xây dựng về việc công nhận thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định là đô thị loại IV. Bộ xây dựng 25-06-2015
601/QĐ-BXD Quyết định số 601/QĐ-BXD ngày 29/05/2015 của Bộ Xây dựng về việc công nhận thị xã Bỉm Sơn là đô thị loại III trực thuộc tỉnh Thanh Hóa. Bộ xây dựng 29-05-2015
129/QĐ-BXD Quyết định số 129/QĐ-BXD ngày 02/02/2015 của Bộ Xây dựng về việc công nhận thị trấn Plei Kần mở rộng, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV. Bộ xây dựng 02-02-2015
1588/QĐ-BXD Quyết định số 1588/QĐ-BXD ngày 30/12/2014 của Bộ Xây dựng về việc công nhận thị trấn Bần Yên Nhân mở rộng (đô thị Mỹ Hào), huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV. Bộ xây dựng Quyết định 30-12-2014
1580/QĐ-BXD Quyết định số 1580/QĐ-BXD ngày 30/12/2014 của Bộ Xây dựng về việc công nhận thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk là đô thị loại IV. Bộ xây dựng Quyết định 30-12-2014
1589/QĐ-BXD Quyết định số 1589/QĐ-BXD ngày 30/12/2014 của Bộ Xây dựng về việc công nhận công nhận thị xã Ngã Bảy là đô thị loại III trực thuộc tỉnh Hậu Giang Bộ xây dựng Quyết định 30-12-2014
1052/QĐ-BXD Quyết định số 1052/QĐ-BXD ngày 26/08/2014 của Bộ Xây dựng về việc công nhận thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp là đô thị loại IV. Bộ xây dựng Quyết định 26-08-2014
12/2014/TT-BXD Thông tư số 12/2014/TT-BXD ngày 25/08/2014 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt Chương trình phát triển đô thị Bộ xây dựng Thông tư 25-08-2014
775/QĐ-BXD Quyết định số 775/QĐ-BXD ngày 07/07/2014 của Bộ Xây dựng về việc công nhận đô thị Đông Triều mở rộng, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV. Bộ xây dựng Quyết định 10-07-2014
222/QĐ-BXD Quyết định số 222/QĐ-BXD ngày 10/03/2014 của Bộ Xây dựng về việc công nhận thị trấn Vĩnh Điện mở rộng (đô thị Điện Bàn), tỉnh Quảng Nam đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV. Bộ xây dựng Quyết định 15-03-2014
2623/QĐ-TTg QĐ số 2623/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển các đô thị VN ứng phó với biến đổi khí hậu đến 2020 Bộ xây dựng Quyết định 31-12-2013
20/2013/TTLT-BXD-BNV Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 của Bộ Xây dựng - Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị. Bộ xây dựng Thông tư 21-11-2013
717/QĐ-BXD Quyết định số 717/QĐ-BXD ngày 31/07/2013 của Bộ Xây dựng về việc công nhận đô thị Hộ Phòng - Giá Rai, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV. Bộ xây dựng Quyết định 31-07-2013
567/QĐ-BXD Quyết định số 567/QĐ-BXD ngày 05/6/2013 của Bộ Xây dựng về việc công nhận thị trấn Chũ mở rộng, huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV. Bộ xây dựng Quyết định 05-06-2013
06/2013/TT-BXD Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/05/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị Bộ xây dựng Thông tư 13-05-2013
211/QĐ-BXD Quyết định số 211/QĐ-BXD ngày 25/02/2013 của Bộ truởng Bộ Xây dựng về việc công nhận thị trấn Duyên Hải mở rộng, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh đạt đô thị loại IV. Bộ xây dựng Quyết định 25-02-2013
140/QĐ-BXD Quyết định số 140/QĐ-BXD ngày 01/02/2013 của Bộ Xây dựng về việc công nhận thị xã Lai Châu là đô thị loại III trực thuộc tỉnh Lai Châu Bộ xây dựng Quyết định 01-02-2013
93/QĐ-BXD Quyết định số 93/QĐ-BXD ngày 21/01/2013 của Bộ Xây dựng về việc công nhận thị xã Phúc Yên là đô thị loại III trực thuộc tỉnh Vĩnh Phúc. Bộ xây dựng Quyết định 21-01-2013
11/2013/NĐ-CP Nghị định 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị Bộ xây dựng Nghị định 14-01-2013