140/QĐ-BXD - Quyết định số 140/QĐ-BXD ngày 01/02/2013 của Bộ Xây dựng về việc công nhận thị xã Lai Châu là đô thị loại III trực thuộc tỉnh Lai Châu

Phát triển đô thị
Bộ xây dựng
Quyết định
01-02-2013

Tệp đính kèm:

BXD_211-QD-BXD_25022013.pdf

421 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL