211/QĐ-BXD - Quyết định số 211/QĐ-BXD ngày 25/02/2013 của Bộ truởng Bộ Xây dựng về việc công nhận thị trấn Duyên Hải mở rộng, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh đạt đô thị loại IV.

Phát triển đô thị
Bộ xây dựng
Quyết định
25-02-2013

Tệp đính kèm:

BXD_211-QD-BXD_25022013.pdf

564 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL