567/QĐ-BXD - Quyết định số 567/QĐ-BXD ngày 05/6/2013 của Bộ Xây dựng về việc công nhận thị trấn Chũ mở rộng, huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV.

Phát triển đô thị
Bộ xây dựng
Quyết định
05-06-2013

Tệp đính kèm:

BXD_567-QD-BXD_05062013.pdf

394 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL