1052/QĐ-BXD - Quyết định số 1052/QĐ-BXD ngày 26/08/2014 của Bộ Xây dựng về việc công nhận thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp là đô thị loại IV.

Phát triển đô thị
Bộ xây dựng
Quyết định
26-08-2014

Tệp đính kèm:

BXD_1052-QD-BXD_26082014.signed.pdf

719 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL