775/QĐ-BXD - Quyết định số 775/QĐ-BXD ngày 07/07/2014 của Bộ Xây dựng về việc công nhận đô thị Đông Triều mở rộng, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV.

Phát triển đô thị
Bộ xây dựng
Quyết định
10-07-2014

Tệp đính kèm:

BXD_775-QD-BXD_07072014.doc

704 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL