222/QĐ-BXD - Quyết định số 222/QĐ-BXD ngày 10/03/2014 của Bộ Xây dựng về việc công nhận thị trấn Vĩnh Điện mở rộng (đô thị Điện Bàn), tỉnh Quảng Nam đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV.

Phát triển đô thị
Bộ xây dựng
Quyết định
15-03-2014

Tệp đính kèm:

BXD_222-QD-BXD_10032014.doc

771 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL