93/QĐ-BXD - Quyết định số 93/QĐ-BXD ngày 21/01/2013 của Bộ Xây dựng về việc công nhận thị xã Phúc Yên là đô thị loại III trực thuộc tỉnh Vĩnh Phúc.

Phát triển đô thị
Bộ xây dựng
Quyết định
21-01-2013

Tệp đính kèm:

BXD_93-QD-BXD_21012013.doc

395 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL