Danh bạ liên hệ cục phát triển đô thị

 
T Họ tên Chức vụ Số máy điện thoại
Cơ quan
I Lãnh đạo Cục  
1 Trần Quốc Thái Cục trưởng 3974 7692
2 Võ Chí Toàn Phó Cục trưởng 3 974 7690
3 Trần Thị Lan Anh Phó Cục trưởng 39780442
4 Lê Hoàng Trung Phó Cục trưởng 39747695
II Văn phòng 3 974 7695
1 Nguyễn Ngọc Sơn Chánh VP  
2 Phan Thuỳ Linh Phó Chánh VP  
3 Bùi Minh Anh Chuyên viên  
4 Doãn Quỳnh Hoa Chuyên viên  
5 Tiêu Phương Ánh Chuyên viên  
6 Trần Thị Ngọc Ánh Chuyên viên  
7 Vũ Tuấn Anh Nhân viên HĐ 68  
III Phòng Quản lý phát triển đô thị 3 974 7694
1 Lê Hồng Thuỷ Phó trưởng phòng  
2 Phạm Thanh Tùng Phó trưởng phòng  
3 Trần Ngọc Linh Chuyên viên  
4 Trịnh Tuấn Anh Chuyên viên  
5 Trần Quang Hiệp Chuyên viên  
IV Phòng Chiến lược và kế hoạch PTĐT 3 974 7693
1 Nguyễn Thị Minh Hạnh Trưởng phòng  
2 Phạm Hữu Thành Phó trưởng phòng  
3 Nguyễn Văn Giang Phó trưởng phòng  
4 Tạ Thị Thu Hương Chuyên viên  
5 Nguyễn Lan Hương Chuyên viên  
6 Nguyễn Đình Long Chuyên viên  
7 Đào Thị Như Chuyên viên  
V Phòng Thẩm định dự án đầu tư PTĐT 3 974 0318
1 Nguyễn Dư Minh Trưởng phòng  
2 Đỗ Trúc Phương Phó Trưởng Phòng  
3 Tạ Việt Cường Chuyên viên  
4 Phạm Văn Thành Chuyên viên  
5 Từ Thị Kim Anh Chuyên viên  
VI Trung tâm thông tin, Hợp tác quốc tế và Tư vấn PTĐT 39747665  
1 Nguyễn Cao Viên Giám đốc 39747665
2 Nguyễn Qúy Kiên Phó Giám đốc 39780896
3 Nguyễn Ngọc Quang Chuyên viên  
I Phòng Tổng hợp    
1 Phạm Thị Hương Giang TP Tổng hợp 39785132
2 Doãn Thị Rượu Khánh Phụ trách kế toán 39785132
3 Lê Nhật Hải Chuyên viên 39785132
4 Nguyễn Quốc Tín Lái xe 39780896
5 Trần Quốc Huy Lái xe 39785132
  Phòng Nghiên cứu và tư vấn PTĐT    
1 Nguyễn Đình Tú Chuyên viên 39780896
2 Trần Đức Nghĩa Chuyên viên 39780896
3 Phạm Thị Khánh Hòa Chuyên viên 39780896
4 Bùi Trung Kiên Chuyên viên 39780896
5 Hà Tuấn Doanh Chuyên viên 39780896
6 Đỗ Viết Thái Chuyên viên 39780896
7 Phạm Ngọc Anh Chuyên viên 39780896
8 Bùi Mạnh Dũng Chuyên viên 39780896
  Phòng thông tin và cơ sở dữ liệu PTĐT    
1 Đoàn Thị Hồng Mai Chuyên viên 39785132
2 Bùi Kim Sơn Chuyên viên 39785132
3 Trần Văn Chiến Chuyên viên 39785132
4 Nguyễn Việt Cường Chuyên viên 39785132
  Hợp tác quốc tế và xúc tiến đầu tư PTĐT    
1 Cao Thị Thanh Phúc Chuyên viên 39780896
VII Ban Quản lý dự án Phát triển đô thị 39746045
1 Nguyễn Kim Cúc Giám Đốc 458
2 Trần Thị Lâm Hà Phó Giám đốc 460
3 Trần Thị Ngọc Thanh Phó Giám đốc 459
  Phòng Hành chính - Tổ chức - Tài chính kê toán
1 Trần Thị Ánh Nguyệt Trưởng phòng 459
2 Phạm Phương Mai Phó Trưởng phòng 459
3 Nguyễn Đỗ Trinh Chuyên viên 459
4 Nguyễn Phương Thúy Chuyên viên 459
5 Hà Thị Hồ Diệp Văn Thư 459
6 Nguyễn Quang Huy Lái xe 39764625
  Phòng Quản lý dự án  
1 Nguyễn Tiến Thông Trưởng phòng 461
2 Nguyễn Thị Thu Hà Phó Trưởng Phòng 461
3 Nguyễn Bá Hiếu Phó Trưởng Phòng 461
4 Trịnh Đan Dung Chuyên viên 461
5 Trần Anh Tuấn Chuyên viên 461
6 Ngô Thu Hường Chuyên viên 461
  Phòng Kế hoạch và Xúc tiến dự án  
1 Nguyễn Thị Thu Thủy Phó Trưởng Phòng 462
2 Vũ Mạnh Cường Chuyên viên 462
3 Vũ Minh Phong Chuyên viên 462
4 Nguyễn Thị Lệ Huyền Chuyên viên 462