DANH BẠ CỤC PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

TT Họ và tên  Chức vụ  Điện thoại Ghi chú
I Lãnh đạo Cục       
1 Trần Quốc Thái

Cục trưởng

02439747692  
2 Võ Chí Toàn Phó Cục trưởng 02439747690  
3 Lê Hoàng Trung Phó Cục trưởng 02439747695  
II Văn phòng   02439747695  
4 Nguyễn Ngọc Sơn Chánh VP    
2 Phan Thuỳ Linh Phó Chánh VP    
3 Doãn Thị Quỳnh Hoa Văn thư    
3 Tiêu Phương Ánh Chuyên viên    
4 Trần Thị Ngọc Ánh Chuyên viên    
5 Nguyễn Đình Long Chuyên viên    
6 Lê Thị Lan Dung Chuyên viên    
7 Vũ Tuấn Anh Chuyên viên    
III Phòng Quản lý Phát triển đô thị   0243 974 7694  
1 Lê Hồng Thuỷ Trưởng phòng     
2 Phạm Thanh Tùng Phó trưởng phòng    
3 Trần Ngọc Linh Chuyên viên    
4 Trịnh Tuấn Anh Chuyên viên    
5 Trần Quang Hiệp Chuyên viên    
6 Bùi Minh Anh Chuyên viên    
IV Phòng Chiến lược và kế hoạch PTĐT   0243 974 7693  
1 Nguyễn Thị Minh Hạnh Trưởng phòng    
2 Phạm Hữu Thành Phó trưởng phòng    
3 Nguyễn Văn Giang Phó trưởng phòng    
4 Tạ Thị Thu Hương Chuyên viên    
5 Nguyễn Lan Hương Chuyên viên    
6 Đào Thị Như Chuyên viên    
V Phòng Thẩm định dự án đầu tư PTĐT   0243 974 0318  
1 Nguyễn Dư Minh Trưởng phòng    
2 Đỗ Trúc Phương Phó trưởng phòng    
3 Nguyễn Kim Cúc Chuyên viên    
4 Phạm Văn Thành Chuyên viên    
5 Nguyễn Việt Cường Chuyên viên    
6 Từ Thị Kim Anh Chuyên viên    
7 Trần Tiến Dũng Chuyên viên    
VI Lãnh đạo Ban Quản lý dự án  02439780712/ 02439760271 máy lẻ 459/458  
1 Trần Thị Ngọc Thanh Phó Giám đốc    
2 Trần Thị Lâm Hà Phó Giám đốc    
VII TRUNG TÂM THÔNG TIN, HỢP TÁC QUỐC TẾ VÀ TƯ VẤN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ 024 3974 7665 
1 Nguyễn Cao Viên Giám đốc 02439747665/ 02439760271 máy lẻ 414  
2 Nguyễn Quý Kiên Phó Giám đốc 02439780896  
3 Nguyễn Ngọc Quang Phó Giám đốc 0243 9785132  
4 Phạm Thị Hương Giang TP Tổng hợp 02439785133  
5 Cao Thị Thanh Phúc Chuyên viên    
6 Phạm Ngọc Anh Chuyên viên    
7 Đoàn Thị Hồng Mai Chuyên viên  02439785133  
8 Nguyễn Thị Hồng Ngân Chuyên viên 0243 9785132  
9 Nguyễn Đình Tú Chuyên viên    
10 Trần Đức Nghĩa Chuyên viên 0243 9785132  
11 Bùi Trung Kiên Chuyên viên    
12 Trần Văn Chiến Chuyên viên  02439785133  
13 Hà Tuấn Doanh Chuyên viên    
14 Doãn Thị Rượu Khánh Chuyên viên  02439785133  
15 Phạm Thị Khánh Hòa Chuyên viên    
16 Dương Thị Thủy Chuyên viên  02439785133  
17 Đỗ Viết Thái Chuyên viên    
18 Lê Nhật Hải Chuyên viên  02439785133  
19 Trần Quốc Huy Nhân viên 0243 9785132  
20 Nguyễn Quốc Tín Nhân viên    
21 Vũ Thị Thu Hồng Chuyên viên  02439785133  
22 Phạm Anh Đức Chuyên viên  02439785133  
23 Nguyễn Tuấn Hiệp Chuyên viên    
24 Nguyễn Huy Quang Chuyên viên