1589/QĐ-BXD - Quyết định số 1589/QĐ-BXD ngày 30/12/2014 của Bộ Xây dựng về việc công nhận công nhận thị xã Ngã Bảy là đô thị loại III trực thuộc tỉnh Hậu Giang

Phát triển đô thị
Bộ xây dựng
Quyết định
30-12-2014

Tệp đính kèm:

BXD_1589-QD-BXD_30122014.signed.pdf

689 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL