1588/QĐ-BXD - Quyết định số 1588/QĐ-BXD ngày 30/12/2014 của Bộ Xây dựng về việc công nhận thị trấn Bần Yên Nhân mở rộng (đô thị Mỹ Hào), huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV.

Phát triển đô thị
Bộ xây dựng
Quyết định
30-12-2014

Tệp đính kèm:

BXD_1588-QD-BXD_30122014.signed.pdf

737 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL