601/QĐ-BXD - Quyết định số 601/QĐ-BXD ngày 29/05/2015 của Bộ Xây dựng về việc công nhận thị xã Bỉm Sơn là đô thị loại III trực thuộc tỉnh Thanh Hóa.

Phát triển đô thị
Bộ xây dựng
29-05-2015

Tệp đính kèm:

BXD_601-QD-BXD_29052015.signed.pdf

914 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL