1580/QĐ-BXD - Quyết định số 1580/QĐ-BXD ngày 30/12/2014 của Bộ Xây dựng về việc công nhận thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk là đô thị loại IV.

Phát triển đô thị
Quyết định
30-12-2014

Tệp đính kèm:

BXD_1580-QD-BXD_30122014.signed.pdf

789 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL