717/QĐ-BXD - Quyết định số 717/QĐ-BXD ngày 31/07/2013 của Bộ Xây dựng về việc công nhận đô thị Hộ Phòng - Giá Rai, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV.

Phát triển đô thị
Bộ xây dựng
Quyết định
31-07-2013

Tệp đính kèm:

BXD_717-QD-BXD_31072013.pdf

657 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL