129/QĐ-BXD - Quyết định số 129/QĐ-BXD ngày 02/02/2015 của Bộ Xây dựng về việc công nhận thị trấn Plei Kần mở rộng, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV.

Phát triển đô thị
Bộ xây dựng
02-02-2015

Tệp đính kèm:

BXD_129-QD-BXD_02022015.signed.pdf

729 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL