748/QĐ-BXD - Quyết định số 748/QĐ-BXD ngày 25/06/2015 của Bộ Xây dựng về việc công nhận thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định là đô thị loại IV.

Phát triển đô thị
Bộ xây dựng
25-06-2015

Tệp đính kèm:

BXD_748-QD-BXD_25062015.signed.pdf

893 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL