01/2015/TT-BXD - Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Hạ tầng kỹ thuật
20-03-2015

Tệp đính kèm:

BXD_01-2015-TT-BXD_20032015.signed.pdf

673 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL