1327/QĐ-TTg - Quyết định 1327/QĐ-TTg ngày 24/08/2009 của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Hạ tầng kỹ thuật
Quyết định
24-08-2009

Tệp đính kèm:

417 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL