72/2012/NĐ-CP - Nghị định 72/2012/NĐ-CP ngày 24/09/2012 của Chính phủ về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật

Hạ tầng kỹ thuật
Nghị định
24-09-2012

Tệp đính kèm:

ND72.2012 Quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật.PDF

540 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL