39/2010/NĐ-CP - Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 của Chính phủ về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị

Hạ tầng kỹ thuật
Nghị định
07-04-2010

Tệp đính kèm:

NĐ39.2010 - Quản lý không gian ngầm đô thị.doc

464 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL