1929/2009/QĐ-TTg - Quyết định 1929/2009/QĐ-TTg ngày 20/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ định hướng phát triển thoát nước đô thị và KCN VN đến năm 2025

Hạ tầng kỹ thuật
Quyết định
20-11-2009

Tệp đính kèm:

QĐ 1929.2009 định hướng phát triển thoát nước đô thị và KCN VN đến năm 2025.pdf

444 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL