1930/2009/QĐ-TTg - Quyết định 1930/2009/QĐ-TTg ngày 20/11/2009 của Thủ tướng về định hướng phát triển cấp nước đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025

Hạ tầng kỹ thuật
Quyết định
20-11-2009

Tệp đính kèm:

QĐ 1930.2009 định hướng phát triển cấp nước đô thị và KCN VN đến năm 2025.pdf

460 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL