Thư viện

Khai mạc Hội nghị thường niên Mạng lưới đô thị thông minh ASEAN lần thứ IV

(Xây dựng) – Vừa qua, Hội nghị thường niên Mạng lưới đô thị thông minh (ASCN) lần thứ IV đã được khai mạc theo hình thức trực tuyến, với sự tham gia của các đại diện quốc gia và 26 đô thị thành viên, Ban thư ký ASEAN và các đối tác ngoài Mạng lưới. Về phía Việt Nam có đại diện Bộ Xây dựng và 03 thành phố Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh tham dự Hội nghị.

Hội thảo trực tuyến đô thị hoá của Việt Nam trước những thách thức mới của BĐKH thiên tai, dịch bệnh

Hội thảo trực tuyến đô thị hoá của Việt Nam trước những thách thức mới của BĐKH thiên tai, dịch bệnh