Diễn đàn phát triển bền vững đô thị Việt Nam 2023

“Diễn đàn phát triển bền vững đô thị Việt Nam 2023” với chủ đề “Quản lý và phát triển đô thị Việt Nam bền vững trong bối cảnh đô thị hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”


13-11-2023

1272 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL