Thông qua Đề án phân loại đô thị Thanh Hoá đạt tiêu chí đô thị loại I

Thông qua Đề án phân loại đô thị Thanh Hoá đạt tiêu chí đô thị loại I


08-07-2024

130 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL