Diễn đàn đô thị Việt Nam

Hội thảo “Quy hoạch và quản lý đô thị thông minh trong chiến lược đô thị hóa và phát triển đô thị”

Ngày 22/10/2020, tại Hà Nội diễn ra hội thảo “Quy hoạch và quản lý đô thị thông minh trong chiến lược đô thị hóa và phát triển đô thị” với sự tham dự của đông đảo các đô thị thành viên Mạng lưới các thành phố thông minh ASEAN theo cả hai hình thức trực tiếp và trực tuyến. Đây là một trong những hội thảo chuyên đề nằm trong khuôn khổ “Diễn đàn cấp cao Đô thị thông minh ASEAN 2020”, do Bộ Xây dựng và Ban Kinh tế Trung ương đồng phối hợp tổ chức.

Diễn đàn cấp cao Đô thị thông minh ASEAN 2020

Ngày 22/10/2020, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng và Ban Kinh tế Trung ương đồng chủ trì tổ chức Diễn đàn cấp cao Đô thị thông minh ASEAN 2020 với chủ đề “Đô thị thông minh - hướng tới cộng đồng, bản sắc và phát triển bền vững vì một ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng”.

Sáng kiến Quy hoạch và Phát triển đô thị 2016 – Sáng kiến Tam Kỳ

Sáng kiến Quy hoạch và Phát triển đô thị 2016 – Sáng kiến Tam Kỳ tại Diễn đàn Quy hoạch và phát triển đô thị hướng tới tăng trưởng xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu Tam Kỳ, 23-24/8/2016

Diễn đàn đô thị Việt Nam năm 2016

Diễn đàn đô thị Việt Nam (VUF) đã trải qua chặng đường gần 15 năm hình thành và phát triển. Ngày 22/10/2003, trên cơ sở sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 514/VPCP-QHQT ngày 29/01/2003, Biên bản ghi nhớ về Diễn đàn đô thị Việt Nam (VUF) đã được các đối tác ký kết thống nhất, nhấn mạnh sự cam kết đối với việc thực hiện các hoạt động tương lai của Diễn đàn.

INVITATION TO “GREENING VIETNAM: GREEN PRODUCT AWARDS 2016” VIETNAM URBAN FORUM

Vietnam Urban Forum (VUF) was established in 2003 based on the approval by the Prime Minister and Memorandum of Understanding signed by the Ministry of Construction and member organizations.

Hội nghị thường niên năm 2014 Diễn đàn đô thị Việt Nam

Bộ Xây dựng là cơ quan thường trực của Diễn đàn. Với những đóng góp hiệu quả và tích cực, thông qua các hoạt động phong phú, đa dạng mang tầm cỡ quốc gia và quốc tế, Diễn đàn đô thị Việt Nam đã trở thành cầu nối không thể thiếu được giữa Chính phủ Việt Nam và các đối tác phát triển cũng như các bên liên quan vì mục tiêu phát triển hệ thống đô thị quốc gia.

Diễn đàn Đô thị Việt Nam - Chặng đường 10 năm xây dựng và phát triển

Năm 2013, Diễn đàn đô thị Việt Nam kỷ niệm một chặng đường 10 năm xây dựng và phát triển 2003 - 2013. Trong 10 năm qua, với sự tham gia, đóng góp của các thế hệ cán bộ, nhân viên của các tổ chức và cá nhân thành viên, Diễn đàn đô thị Việt Nam đã tổ chức thành công nhiều hoạt động, sự kiện quan trọng trong nước và quốc tế., cụ thể hóa các mục tiêu và nhiệm vụ đã được các thành viên thống nhất triển khai thực hiện

Diễn đàn Đô thị Việt Nam: Cầu nối giữa Chính phủ với các nhà tài trợ, đầu tư quốc tế, cơ quan chuyên ngành

Năm 2013, Diễn đàn Đô thị Việt Nam (VUF) kỷ niệm một chặng đường 10 năm xây dựng và phát triển (2003 - 2013).

Diễn đàn Đô thị Việt Nam

Diễn đàn Đô thị Việt Nam (tên viết tắt là VUF) được thành lập năm 2003 trên cơ sở đồng thuận của các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế quan tâm đến lĩnh vực quy hoạch và phát triển đô thị Việt Nam, thông qua một biên bản ghi nhớ (MOU) và đã được sự chấp thuận của Chính phủ Việt Nam (Văn bản số 514/VPCP-QHQT ngày 29/01/2003 của Văn phòng Chính phủ).