Diễn đàn Đô thị Việt Nam

Diễn đàn Đô thị Việt Nam (tên viết tắt là VUF) được thành lập năm 2003 trên cơ sở đồng thuận của các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế quan tâm đến lĩnh vực quy hoạch và phát triển đô thị Việt Nam, thông qua một biên bản ghi nhớ (MOU) và đã được sự chấp thuận của Chính phủ Việt Nam (Văn bản số 514/VPCP-QHQT ngày 29/01/2003 của Văn phòng Chính phủ).

Diễn đàn đô thị Việt Nam có Ban Điều phối, trong đó Bộ Xây dựng là cơ quan thường trực của Ban điều phối diễn đàn đồng thời Bộ trưởng Bộ Xây dựng làm Trưởng ban. Các hoạt động chính của Diễn đàn Đô thị Việt Nam là thúc đẩy đối thoại để chia sẻ kinh nghiệm và hiểu biết giữa các cơ quan nhà nước, các chuyên gia nghiên cứu, các tổ chức xã hội và tổ chức phi chính phủ, các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế và các nhà tài trợ với mục đích góp phần tích cực xây dựng và thực hiện các chính sách về quản lý và phát triển đô thị, cải thiện có hiệu quả các hoạt động về quản lý phát triển đô thị. Các lĩnh vực trọng tâm hoạt động của VUF là quy hoạch và quản lý phát triển đô thị, thúc đẩy đầu tư đô thị, kinh tế, tài chính đô thị, định cư đô thị, môi trường đô thị, phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu.v.v...

Bên cạnh nhiều cuộc thảo luận, các hoạt động và hợp tác trên các lĩnh vực quan trọng như quản lý sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đô thị, phát triển và quản lý đô thị,ứng phó với hiện tượng biến đổi khí hậu v.v… Diễn đàn đã phối hợp với các tổ chức quốc tế và trong nước tổ chức các chương trình hội thảo, thảo luận về các vấn đề như: Di cư, đô thị hóa và chuyển hóa tại các vùng nông thôn của Việt Nam, Chính sách đô thị hóa, Hỗ trợ kỹ thuật cho quy hoạch vùng tại Việt Nam,  Nhà ở dành cho những hộ thu nhập thấp tại TP. Hồ Chí Minh, Chiến lược phát triển đô thị, Tài chính đô thị cấp tiểu vùng và Trái phiếu hạ tầng TP. Hồ Chí Minh, Quy hoạch Vùng Thủ đô Hà Nội… Tổ chức các khóa đào tạo nâng cao năng lực về các vấn đề Quản lý đất đai và vấn đề nghèo đói đô thị; đào tạo trực tiếp và từ xa về các vấn đề bức xúc trong công tác quản lý và phát triển đô thị.v.v… Các lĩnh vực trọng tâm hoạt động của VUF là quy hoạch và quản lý phát triển đô thị, thúc đẩy đầu tư đô thị, kinh tế, tài chính đô thị, định cư đô thị, môi trường đô thị, phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu.v.v...

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Diễn đàn Đô thị Việt Nam, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 482/QĐ-BXD ngày 20 tháng 5 năm 2011 về việc kiện toàn Ban Điều phối diễn đàn đô thị Việt Nam. Cơ cấu Ban Điều phối diễn đàn gồm có: Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng làm Trưởng ban.; 02 Phó Trưởng ban; 01 Tổng thư ký và 14 Ủy viên đang công tác tại các cơ quan Trung ương, Bộ, ngành khác nhau, UBND thành phố Hà Nội, UBND thành phố Đà Nẵng, cùng đại diện các tổ chức quốc tế đã tham gia ký Biên bản ghi nhớ về Diễn đàn đô thị Việt Nam.

 

Sự hỗ trợ giúp đỡ của Liên minh các thành phố cho việc tăng cường hoạt động của VUF đã được ký kết và có hiệu lực từ 2012-2013. Diễn đàn đô thị Việt Nam có Văn phòng ban thư ký điều hành và có các tư vấn hỗ trợ thực hiện các công việc thường xuyên và chiến lược dài hạn.

Những nhiệm vụ chính của Ban Điều phối Diễn đàn đô thị.

- Tổ chức các hoạt động hợp tác với các tổ chức trong nước và quốc tế có liên quan nhằm chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm trong hoạt động quản lý và phát triển đô thị;

- Xúc tiến việc hỗ trợ, tài trợ của các nhà tài trợ cho Chính phủ và các Bộ, Ngành, chính quyền các đô thị, đặc biệt đối với các thành phố với quy mô lớn và vừa;

- Xúc tiến trao đổi, thiết lập liên kết mạng lưới các thành phố và các bên liên quan;

- Tham vấn các đối tác về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực quy hoạch và phát triển đô thị, ưu tiên trong chương trình phát triển đô thị của Chính phủ và các nhà tài trợ ODA cũng như các vấn đề cụ thể khác;

- Tăng cường hiệu quả hoạt động của VUF;

- Tổng hợp các kiến nghị của VUF báo cáo Bộ Xây dựng để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét và có quyết sách cho hệ thống đô thị Việt Nam phát triển bền vững.25-07-2012

770 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL