Số hiệu Tiêu đề Đơn vị ban hành Loại văn bản Năm ban hành
1150/QĐ-BXD Quyết định số 1150/QĐ-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng về việc công nhận thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau là đô thị loại IV Bộ xây dựng Quyết định 20-12-2012
1659/QĐ-TTg Quyết định 1659/QĐ-TTg ngày 07/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chương trình phát triển đô thị quốc gia giai đoạn 2012-2020. Bộ xây dựng Quyết định 07-11-2012
34 /2009/TT-BXD Thông tư 34/2009/TT-BXD ngày 30/09/2009 của Bộ Xây dựng về Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 42/2009/NĐ-CPngày 07/5/2009 của Chính phủ về việc Phân loại đô thị Bộ xây dựng Thông tư 30-09-2009
758/2009/QĐ-TTg Quyết định 758/2009/QĐ-TTg ngày 08/06/2009 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chương trình nâng cấp đô thị quốc gia giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2020 Bộ xây dựng Quyết định 08-06-2009
42/2009/NĐ-CP Nghị định 42/2009/NĐ-CP về việc phân loại đô thị Bộ xây dựng Nghị định 07-05-2009
445/2009/QĐ-TTg Quyết định 445/QĐ-TTg ngày 07/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt điều chỉnh định hướng Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050. Bộ xây dựng Quyết định 07-04-2009
1247/BXD-PTĐT Hướng dẫn tổ chức thiết lập Hệ thống cơ sở dữ liệu đô thị liên thông trên nền GIS phục vụ phát triển đô thị thông minh Bộ xây dựng Quyết định 14-04-2022
2127/QĐ-TTg Quyết định 2127/QĐ-TTg ngày 30/11/2009 của Thủ tướng phê duyệt chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nh̀n đến năm 2030 Bộ xây dựng Quyết định 30-11-2011
01/2015/TT-BXD Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Bộ xây dựng Quyết định 20-03-2015
72/2012/NĐ-CP Nghị định 72/2012/NĐ-CP ngày 24/09/2012 của Chính phủ về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật Bộ xây dựng Nghị định 24-09-2012
39/2010/NĐ-CP Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 của Chính phủ về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị Bộ xây dựng Nghị định 07-04-2010
11/2010/NĐ-CP Nghị định 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu giao thông đường bộ Bộ xây dựng Nghị định 24-02-2010
1929/2009/QĐ-TTg Quyết định 1929/2009/QĐ-TTg ngày 20/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ định hướng phát triển thoát nước đô thị và KCN VN đến năm 2025 Bộ xây dựng Quyết định 20-11-2009
1930/2009/QĐ-TTg Quyết định 1930/2009/QĐ-TTg ngày 20/11/2009 của Thủ tướng về định hướng phát triển cấp nước đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025 Bộ xây dựng Quyết định 20-11-2009
1327/QĐ-TTg Quyết định 1327/QĐ-TTg ngày 24/08/2009 của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 Bộ xây dựng Quyết định 24-08-2009
59/2007/NĐ-CP Nghị định 59/2007/NĐ-CP NGÀY 09/04/2007 của Chính phủ VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN Bộ xây dựng Nghị định 09-04-2007
19/2010/TT-BXD Thông tư 19/2010/TT-BXD ngày 22/10/2010 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn lập Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị Bộ xây dựng Nghị định 22-10-2010
64/2010/NĐ-CP Nghị định 64/2010/NĐ-CP ngày 11/06/2010 của Chính phủ về Quản lý cây xanh đô thị Bộ xây dựng Nghị định 11-06-2010
39/2010/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH 39/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 của Chính phủ Về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị Bộ xây dựng Nghị định 07-04-2010
38/2009/TT-BXD Thông tư 38/2009/TT-BXD ngày 08/12/2009 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn việc quản lý sử dụng nhà biệt thự tại khu vực đô thị Bộ xây dựng Thông tư 08-12-2009