Các khóa đào tạo năm 2017

Các khóa đào tạo năm 2017 - Chương trình Dự án Miền núi phía Bắc

  1. Năm 2017

Kế hoạch phát triển năng lực Chương trình đô thị miền núi phía Bắc năm 2017 được phê duyệt tại Quyết định ssoos 935/QĐ-BXD ngày 12/9/2017, kế hoạch bao gồm 5 khóa đào tạo/tập huấn và 01 hội thảo theo nhiều chủ đề khác nhau được tổ chức với sự tham gia của các đối tượng là 07 thành phố tham gia Chương trình (bao gồm: lãnh đạo các thành phố tham gia; lãnh đạo và chuyên viên các phòng ban của thành phố; lãnh đạo và cán bộ của Ban quản lý dự án), ngoài ra một số khóa đào tạo với nội dung mở rộng về phát triển đô thị đã có thêm đối tượng là csc UBND các tỉnh/Thành phố khác trên cả nước và Sở ngành của các tỉnh trên cả nước như: Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, v.v… và các cán bộ chuyên môn có liên quan tại Bộ Xây dựng. Bộ Xây dựng đã tổ chức thành công 06 khóa đào tạo/tập huấn/hội thảo theo Kế hoạch phát triển năng lực năm 2017 được duyệt, với tổng số lượt học viên tham gia là 275 cán bộ.

 

Bảng 3. Tổng hợp kết quả các khóa đạo tạo, tập huấn, hội thảo năm 2017

TT

Tên khóa

đào tạo/ tập huấn

Thời gian, địa điểm

Số

tham gia

Đối tượng

1

Khóa đào tạo, tập huấn về Phương pháp lựa chọn các khu vực phát triển đô thị

-Thời gian: 09/11/2017

-Địa điểm: Khách sạn Sea Links Beach Nguyễn Thông, khu phố 1, Phú Hỉa, thành phố Than Thiết, tỉnh Bình Thuận

80

học viên

-Bộ Xây dựng, bao gồm: đại diện Lãnh đạo các Cục Vụ: Cục Phát triển đô thị, Văn phòng Bộ, Cục Hạ tầng Kỹ thuật, Vụ Quy hoạch Kiến trúc, Vụ Pháp chế, Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Quản lý Nhà và Thị trường, Bất động sản, Vụ  Khoa học công nghệ và Môi trường, Cụ Quản lý hoạt động xây dựng, Cục Công tác phía Nam.

-Các tỉnh khu vực Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ, bao gồm: Đại diện Lãnh đạo và cán bộ các Sở Xây dựng trong khu vực bao gồm: Sở Xây dựng các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Kon Tum,  Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông, Lâm Đồng, Quảng Trị.

-Các cán bộ các phòng chức năng và Ban Quản lý dự án Phát triển  đô thị của Cục Phát triển đô thị.

2,3

Phát triển năng lực tổ chức thực hiện các chính sách đô thị; và Hội thảo chính

Thời gian & địa điểm:

- 22/12/2017 tại Vĩnh Phúc

- 25/12/2017 tại TP.Hồ Chí Minh

67

học viên/ đại biểu

-Cục Phát triển đô thị, Văn phòng Bộ, Vụ Pháp chế và các Cục, Vụ liên quan;

-Đại diện Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư Pháp;

-Đại diện các Sở Xây dựng và chính quyền một số thành phố;

 

 

sách phát triển đô thị và phương thức thực hiện

 

 

-Các tỉnh thuộc vùng tủng du và miền núi phía bắc; vùng đồng  bằng sông Hồng và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ.

-Các tỉnh thuộc vùng Trung Trung

Bộ, vùng Đông Nam Bộ và vùng đồng bằng Sông Cửu Long.

4

Khóa đào tạo         về

tiếng Anh

-Thời  gian:  từ thứ

2 đến thứ 6 hàng tuần, từ 23/10 đến 14/12/2017 (khóa học 100 giờ).

-Địa điểm: Trung tâm Đào tạo Anh ngữ Úc  (ACET), cơ sở: số 1 Đào Duy Anh, Tòa nhà Ocean Park, Đống Đa, Hà Nội và cơ sở số 15-17 Ngọc Khánh, Phương Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà  Nội *tùy

trình độ học viên).

05

học viên

Các cán bộ của Cục Phát triển đô thị và Ban Quản lý dự án Phát triển đô thị

5

Nâng cao năng lực quản lý và thực hiện các dự án phát triển đô thị, nâng cấp đô thị

-Thời gian: ngày 21/9/2017

-Địa điểm: Nhà khách số 2-số 5, Hai Bà Trưng, Quận Ninh Kiều – thành phố Cần Thơ

26

học viên

Kiểm toán NN, Thanh tra Bộ Xây dựng; Vụ Kế hoạch – Tài Chính; Cục Phát triển đô thị (đại diện Lãnh đạo Cục Phát triển đô thị và đại diện Lãnh đạo, cán bộ Ban Quản lý dự án Phát triển đô thị); đại diện Lãnh đạo và cán bộ UBND thành phố; Đại diện Lãnh đạo và cán  bộ BQL Chương  trình

đô thị miền núi phía Bắc các thành

 

 

 

 

 

phố (TP Điện Biên Phủ và TP Yến

Bái không tham gia)

6

Khóa tập huấn về “Năng lực thực hiện các chỉ số kết quả gắn với giải ngân DLI và các hành động tăng cường PAP của Chương

trình”

Ngày 01 và ngày 03/11/2017

-Địa điểm: Khách sạn Him Lam, Phường Him Lam, Tp Điện Biên Phủ

69

học viên

Thanh tra Bộ Xây dựng; Cục Phát triển đô thị và Ban quản lý dự án Phát triển đô thị; Đại diện Lãnh đạo và chuyên viên UBND thành phố; Tổ công tác thực hiện chỉ số giải ngân DLI 3.1; Đại diện Lãnh đạo và chuyên viên Ban quản lý  dự án Chương trình đô thị miền  núi phía Bắc

 

Công     tác

Quản      lý hợp đồng

-Thời gian: ngày 20/9/2017

-Địa điểm: Khách sạn Sealight Kiên Giang  A11, Đường 3/2, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

28

học viên

Vụ Kế hoạch – Tài chính; Cục  Phát triển đô thị (đại diện  Lãnh đạo Cục Phát triển đô thị và đại diện Lãnh đạo, cán bộ UBND thành phố; Đại diện Lãnh đạo và cán bộ Ban quran lý Chương trình đô thị miền núi phía Bắc các thành phố (TT: Tp Điện Biên Phủ và Tp

Yên Bái không tham gia)

 

Tổng

 

275

 


28-12-2020

526 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL