Các khóa đào tạo năm 2016

Các khóa đào tạo năm 2016 - Chương trình Dự án Miền núi phía Bắc

2. Năm 2016

Sau khi Ngân hàng Thế giới thống nhất, Kế hoạch năng lực 2016 đã được Bộ Xây dựng phê duyệt tại Quyết định 596/QĐ-BXD ngày 29/6/2016 trên cơ sở triển khai Kế hoạch phát triển năng lực 2015-2016 (Quyết định số 598/QĐBXD ngày 28/5/2016). Chi tiết triển khai thực hiện bao gồm: (i) Sản phẩm của nhóm tư vấn đề xuất kế hoạch phát triển năng lực tổng thể 2017-2020 của Chương trình; (ii) Các  khóa đào tạo theo Kế hoạch phát triển năng lực năm 2016 và các khóa tập huấn theo yêu cầu công việc; và (iii) Các công tác hỗ trợ trực tiếp nhằm nâng cao năng lực quản lý dự án đầu tư cũng như phất triển đô thị cho các cán bộ của các tỉnh và thành phố tham gia Chương trình.

Kế hoạch bao gồm 10 khóa đào tạo/tập huấn theo nhiều chủ đề khác nhau được tổ chức với sự tham gia của các đối tượng là 07 thành phố tham gia Chương trình (bao gồm: lãnh đạo các thành phố tham gia; lãnh đão và chuyên viên các phòng ban của thành phố; lãnh đạo và cán bộ của Ban quản lý dự án). Ngoài ra, một số khóa đào tạo có thêm đối tượng là các Sở ngành của các tỉnh như: Sở Tài chính, Sở Xây  dựng,

 

Sở Tài nguyên và Môi trường, vv… và các cán bộ chuyên môn có liên quan tại Bộ Xây dựng.

Bộ Xây dựng đã tổ chức thành công 9 khóa đào tạo/tập huấn/hội thảo theo Kế hoạch phát triển năng lực năm 2016 được duyệt, với tổng số lượt học viên tham gia là 358 cán bộ, 01 khóa đào tạo còn lại về Phương pháp lựa chọn các khu vực phát triển đô thị được đề xuất chuyển sang kế hoạch đào tạo năm 2017 do văn bản cung cấp Phương thức xác định ưu tiên có liên quan đang trong giai đoạn điều chỉnh và chưa bàn hành chính thức. Việc đề xuất điều chỉnh đã nhận được thư không phản đối của NHTG ngày 29/11/2016. Bộ Xây dựng đã có văn bản số 2954/BXD-KHTC ngày 27/11/2016 về việc điều chuyển thời gian tổ chức khóa đào tạo tập huấn.

Bảng 2: Tổng hợp kết quả các khóa đào tạo tập huấn năm 2016

TT

Tên khóa đào tạo/ tập huấn

Thời gian và địa điểm

Số lượng tham gia

Số chứng nhận

1

Quản lý chất lượng công trình hoàn thành

22/7/2016 tại Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị

48

48

chứng nhận

2

Bồi dưỡng về quản lý xây dựng và phát triển đô thị cho lãnh đạo UBND Thành phố

21-23/7/2016 tại Học viện cán bộ quản lý xây dựng

và đô thị

24

24

chứng nhận

3

Bồi dưỡng quản lý xây dựng và phát triển đô thị

4-6/8/2016 tại Học viên Cán bộ quản lý xây dựng

và đô thị

40

40

chứng nhận

4

Phương pháp lựa chọn các khu vực phát triển đô thị

28/9/2016 tại Quảng Ninh

26

 

5

Quy hoạch phát triển đô thị tích hợp gồm 3 nội dung thành phần:

(i) Quy hoạch phát triển đô thị tích hợp 1: Kết nối Quy hoạch không gian với Quy hoạch kinh tế xã hội (SEDP); (ii) Quy hoạch

phát triển đô thị tích hợp 2: Tích

29-30/09 /2016

tại Quảng Ninh

105

-

 

 

hợp quy hoạch không gian với QH xây dựng, kế hoạch phát triển hàng năm của đô thị; (iii) Quy hoạch phát triển đô thị tích hợp 3: Quy hoạch có sự tham  gia cộng đồng và công tác an toàn xã hội trong đầu tư xây dựng – nội dung tập trung hỗ trợ

thực hiện hành động PAP 4-5

 

 

 

6

Tăng    trưởng    xanh-chuyển   đề phát triển hạ tầng đô thị xanh

01/10/2016 tại Quảng Ninh

27

-

7

Hội thảo, tập huấn khung kế hoạch quản lý tài sản

15/12/2016      tại

Thành phố Thái Nguyên

32

-

8

Phát triển đô thị bằng công cụ  tái phân thừa đất đai

16/12/2016      tại

Thành phố Thái Nguyên

36

-

9

Khóa đào tạo tiếng Anh chuyên

ngành xây dựng cho cbộ Cục PTĐT và Bộ Xây dựng

Từ ngày 05 đến

ngày24/12/2016 tại Bộ Xây Dựng

20

20

chứng nhận

 

 

 

358

 


28-12-2020

1062 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL