THÔNG CÁO BÁO CHÍ TỌA ĐÀM “NGÀY ĐÔ THỊ VỚI QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA Ở VIỆT NAM”

Sau một chặng đường phát triển, hệ thống đô thị nước ta đã có những phát triển vượt bậc: tỷ lệ đô thị hóa tăng từ 23,7% năm 1999 lên 38,4% năm 2018; tăng trưởng kinh tế khu vực đô thị trung bình đạt từ 12% đến 15%, cao hơn từ 2 - 2,5 lần so với mặt bằng chung trong cả nước. Khu vực đô thị tiếp tục khẳng định vai trò tạo động lực phát triển kinh tế của cả nước, tạo ra hàng triệu việc làm cho người lao động, góp phần quan trọng trong việc duy trì sự ổn định và phát triển chung của xã hội. Khu vực đô thị đã đóng vai trò trung tâm thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, văn hóa, nghệ thuật, giáo dục, đào tạo và y tế; từng bước tạo nên sự phát triển hài hòa giữa các khu vực.


 Để tôn vinh sự nghiệp quy hoạch và phát triển đô thị trên phạm vi cả nước, tạo sự quan tâm chung của toàn xã hội đối với công tác quy hoạch và phát triển đô thị, ngày 8/10/2008 Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã kiến nghị (Công văn số 2014/BXD-PTĐT) và được Thủ tướng Chính phủ thông qua (Quyết định số 1519/QĐ-TTg ngày 20/10/2008), chính thức lấy ngày 08/11 hàng năm là Ngày Đô thị Việt Nam, Lễ kỷ niệm lần đầu tiên được tổ chức vào ngày 08/11/2008. Trải qua 10 năm từ khi chính thức được công nhận, Ngày Đô thị Việt Nam đã trở thành một dịp đặc biệt đối với các nhà quy hoạch và quản lý phát triển đô thị.

Diễn đàn đô thị Việt Nam đã được thành lập từ năm 2003 trên cơ sở đồng thuận của các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế. Vì vậy, nhằm thúc đẩy các hoạt động của Diễn đàn đô thị Việt Nam, tăng cường mạng lưới hợp tác quốc tế trong xu thế hội nhập, tạo cơ hội cho các đối tác trong và ngoài nước đóng góp xây dựng phát triển đô thị, nhân kỉ niệm Ngày Đô thị Việt Nam, Cục Phát triển đô thị (Cục PTĐT) – cơ quan thường trực của Diễn đàn đô thị Việt Nam - (VUF) tổ chức Tọa đàm: “NGÀY ĐÔ THỊ VỚI QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA Ở VIỆT NAM”. Với sự tham dự của các nhà hoạch định chính sách, các cơ quan trung ương và chính quyền địa phương, các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế với mục tiêu nhằm:

(1) Tổng kết đánh giá quá trình đô thị hóa Việt Nam 2010 – 2020 và định hướng chính sách phát triển đô thị giai đoạn 2021 – 2030;

(2) Thảo luận về Đô thị hóa và những thách thức các địa phương đang phải đối mặt;  Các định hướng phát triển đô thị bền vững, tăng trưởng xanh, thông minh; ứng phó với BĐKH và việc đổi mới cơ chế chính sách;

(3) Truyên truyền sâu rộng đến các các tầng lớp nhân dân, chính quyền địa phương quản lý các đô thị, các nhà quy hoạch, kiến trúc, các nhà đầu tư phát triển đô thị, các chuyên gia và các tổ chức xã hội - nghề nghiệp về tình hình đô thị hóa ở Việt Nam;

(4) Tăng cường, nâng cao năng lực hoạt động của Diễn đàn đô thị Việt Nam. Tạo điều kiện trao đổi kinh nghiệm giữa các địa phương, các chuyên gia trong nước và quốc tế nhằm quảng bá, thu hút sự quan tâm đầu tư, hỗ trợ nguồn lực trong và ngoài nước về phát triển đô thị Việt Nam.

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ:

Bà Nguyễn Diệu Linh – Văn phòng thường trực Diễn đàn đô thị Việt Nam.

Email: vuf.moc@gmail.com; Điện thoại 0916951192.


07-11-2019

226 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL