Thành phố Nam Định khi mở rộng địa giới hành chính có 36 đơn vị hành chính cấp xã

(Chinhphu.vn) - Thành phố Nam Định khi mở rộng địa giới hành chính gồm 36 đơn vị hành chính cấp xã. Khu vực nội thị dự kiến có diện tích là 56,38km2 gồm các phường hiện hữu và khu vực dự kiến thành lập 4 phường.

 

 

Thành phố Nam Định khi mở rộng địa giới hành chính có 36 đơn vị hành chính cấp xã- Ảnh 1.

Một góc thành phố Nam Định

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 379/QĐ-TTg công nhận thành phố Nam Định (dự kiến mở rộng địa giới hành chính) đạt tiêu chí đô thị loại II.

Theo Quyết định số 379/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Nam Định (dự kiến mở rộng địa giới hành chính) có phạm vi 120,9km2 gồm toàn bộ ranh giới hành chính thành phố Nam Định và huyện Mỹ Lộc hiện hữu đạt tiêu chí đô thị loại II. 

Thành phố Nam Định khi mở rộng địa giới hành chính gồm 36 đơn vị hành chính cấp xã. Khu vực nội thị dự kiến có diện tích là 56,38km2 gồm các phường hiện hữu và khu vực dự kiến thành lập 4 phường. 

Khu vực ngoại thị dự kiến có diện tích là 64,52km2, gồm 9 xã còn lại của huyện Mỹ Lộc (Mỹ Hà, Mỹ Trung, Mỹ Phúc, Mỹ Thành, Mỹ Tiến, Mỹ Thắng, Mỹ Tân, Mỹ Thịnh, Mỹ Thuận).


Nguồn: https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/ - 06-05-2024

96 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL