Xây dựng thành phố Thái Nguyên theo hướng đô thị xanh, thông minh

(Xây dựng) – Ngày 12/3, Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị thẩm định Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên đến năm 2045. Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn chủ trì Hội nghị. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn chủ trì Hội nghị.

Xây dựng thành phố Thái Nguyên theo hướng đô thị xanh, thông minh
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn chủ trì Hội nghị.

Cực phát triển phía Bắc của Vùng Thủ đô Hà Nội

Theo thuyết minh đồ án, phạm vi lập điều chỉnh quy hoạch là toàn bộ ranh giới hành chính của thành phố Thái Nguyên, gồm 21 phường và 11 xã, diện tích tự nhiên khoảng 222,12km2. Về ranh giới, phía Bắc giáp huyện Đại Từ, huyện Phú Lương, huyện Đồng Hỷ; phía Nam giáp thành phố Sông Công; phía Đông giáp huyện Phú Bình; phía Tây giáp huyện Đại Từ. Quy mô diện tích lập quy hoạch khoảng 222,12km2.

Mục tiêu lập quy hoạch nhằm cụ thể hóa các định hướng phát triển kinh tế xã hội, định hướng phát triển đô thị và dân cư nông thôn toàn tỉnh theo Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Nghị quyết số 11- NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết số 96/NQ-CP ngày 01/8/2022 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị; Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 222/QĐ-TTg ngày 14/3/2023…

Phát triển thành phố Thái Nguyên với những vị thế và xu hướng phát triển mới, trong bối cảnh hội nhập quốc tế và toàn cầu hoá, khai thác có hiệu quả những tiềm năng phát triển của Thành phố. Xây dựng và phát triển thành phố Thái Nguyên theo hướng đô thị xanh, thông minh, có hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại; hoàn thiện và giữ vững tiêu chí đô thị loại I; xứng đáng là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa, y tế, giáo dục của tỉnh Thái Nguyên.

Đồng thời trở thành một trong những cực tăng trưởng hạt nhân quan trọng của Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ; là một cực phát triển phía Bắc của Vùng Thủ đô Hà Nội. Làm cơ sở pháp lý để lập các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và các dự án đầu tư xây dựng.

Về tính chất, thành phố Thái Nguyên là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa – thể dục thể thao, giáo dục đào tạo, khoa học kỹ thuật, y tế, du lịch, dịch vụ của tỉnh Thái Nguyên. Là một trong những trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục đào tạo, y tế, khoa học công nghệ, thể thao, du lịch, một trong những cực tăng trưởng hạt nhân quan trọng trong phát triển kinh tế của vùng Trung du và miền núi Bắc bộ.

Xây dựng thành phố Thái Nguyên theo hướng đô thị xanh, thông minh
Phó Chủ tịch UBND tinh Thái Nguyên Lê Quang Tiến phát biểu tại Hội nghị.

Bên cạnh đó, Thái Nguyên còn là một cực phát triển phía Bắc của Vùng Thủ đô Hà Nội. Là đô thị cửa ngõ, có vai trò kết nối quan trọng giữa các tỉnh miền núi phía Bắc với các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ; có vị trí quan trọng về an ninh quốc phòng.

Về quy mô dân số, dự báo đến năm 2030 là khoảng 550.000 người; đến năm 2045 dự báo dân số khoảng 750.000 người. Về nhu cầu sử dụng đất, đến năm 2030, đất xây dựng đô thị khoảng 6.000 – 7.000ha, đất dân dụng khoảng 3.600 – 3.800ha. Còn đến năm 2045, đất xây dựng đô thị khoảng 9.000 – 10.000ha, đất dân dụng khoảng 4.500 - 4.800 ha.

Cần làm rõ các nội dung về đô thị

Về cơ bản, các thành viên Hội đồng thẩm định nhất trí cao với nội dung Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên đến năm 2045. Tuy nhiên, các thành viên cũng đóng góp thêm một số ý kiến để giúp đơn vị tư vấn và địa phương bổ sung, hoàn thiện.

Theo đó, địa phương cần lưu ý về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội nhằm tạo sự đồng bộ, thống nhất; sắp xếp đơn vị hành chính; làm rõ căn cứ lập quy hoạch, bổ sung đầu mục đánh giá khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai; đánh giá hạ tầng khoa học công nghệ; rà soát hoàn thiện nhiệm vụ, đảm bảo các quy định hiện hành.

Đồng thời, địa phương cần phải làm rõ hiện trạng phát triển đô thị, hình thái kiến trúc đô thị, văn hóa đô thị, thiết kế đô thị; làm rõ hơn định hướng, tiền đề phát triển đô thị; nêu cụ thể việc chia sẻ chức năng giữa các vùng để đầu tư về hạ tầng; lưu ý nội dung kết nối không gian du lịch hạ tầng khung…

Xây dựng thành phố Thái Nguyên theo hướng đô thị xanh, thông minh
Toàn cảnh Hội nghị.

Thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh Thái Nguyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Tiến cho biết: Các đơn vị của tỉnh và đơn vị tư vấn sẽ tiếp tục nghiên cứu, làm rõ trên cơ sở tiếp thu ý kiến của thành viên Hội đồng thẩm định. Thành phố sẽ tích cực phối hợp với tư vấn để hoàn thiện nội dung của đồ án.

Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn đề nghị địa phương rà soát lại quá trình phát triển đô thị, sắp xếp đơn vị hành chính. Trong đồ án cần nêu thời gian ngắn hạn đến năm 2030 và chỉ tiêu định hướng phải phù hợp với quy hoạch tỉnh. Bên cạnh đó, thành phố cần cập nhật đầy đủ quy hoạch ngành quốc gia; lưu ý về dự báo đất đai, đưa ra thành các chỉ tiêu rõ ràng trong đồ án…

Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn đề nghị UBND thành phố Thái Nguyên chỉ đạo đơn vị tư vấn tiếp thu đầy đủ những ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng, sớm hoàn thiện hồ sơ để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Yến Mai – Nhật Minh


13-03-2024

105 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL