Lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Xây dựng và Cơ quan Phát triển Pháp (AFD)

Sáng 12/5/2022, tại cơ quan Bộ Xây dựng, đã diễn ra Lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Xây dựng và Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) về việc ký kết Bản ghi nhớ Quan hệ đối tác chiến lược và kỹ thuật trong khuôn khổ triển khai hiệp ước Glassgow, với mục đích cải thiện khả năng chống chịu phục hồi của các đô thị Việt Nam trước tác động của Biến đối khí hậu.

 

       

Tới dự buổi lễ, về phía Đại sứ quán Cộng hòa Pháp có Ông Nicolas Warnery - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Pháp tại Việt Nam. Về phía Cơ quan Phát triển Pháp có ông Philippe Orliange - Giám đốc điều hành toàn cầu;  Ông Hervé Conan - Giám đốc quốc gia tại Việt Nam. Về phía Việt Nam có ông Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng; ông Lê Quang Hùng - Thứ trưởng Bộ Xây dựng, đại diện lãnh đạo của Cục Phát triển đô thị và Lãnh đạo các Cục, Vụ, Văn phòng thuộc Bộ Xây dựng.

               

Hai Bên đã trao đổi thống nhất các nội dung cam kết hợp tác trong khuôn khổ quy định pháp luật hiện hành áp dụng cho lĩnh vực phát triển đô thị như sau: Các nội dung hợp tác.

(1)        Các nội dung hợp tác ưu tiên thực hiện trong giai đoạn 2022-2023

- Thúc đẩy thực hiện các cam kết mà Việt Nam đã đưa ra trong hội nghị COP26 thông qua phát triển đô thị ứng phó biến đổi khí hậu, gắn với tăng cường khả năng chống chịu, phục hồi và tăng trưởng xanh.

- Nghiên cứu, xây dựng các chính sách về quản lý phát triển đô thị, các văn bản pháp lý liên quan đến biến đổi khí hậu, khả năng chống chịu, phục hồi và tăng trưởng xanh tại các đô thị.

- Đánh giá, tổng hợp các kết quả nghiên cứu, thực hiện thí điểm các mô hình phát triển đô thị có khả năng chống chịu, phục hồi trước biến đổi khí hậu thông qua các dự án mà AFD tài trợ.

- Các hoạt động hội thảo, đối thoại chính sách, thông tin, tuyên truyền, truyền thông về lĩnh vực phát triển đô thị.

(2)        Các nội dung hợp tác tiềm năng giai đoạn 2024-2027

-Duy trì bền vững các hoạt động hợp tác ưu tiên đã triển khai giai đoạn 2022-2023.

-Thực hiện các nghiên cứu kỹ thuật cho phép đánh giá, sửa đổi, xây dựng các chiến lược và kế hoạch triển khai chiến lược có lồng ghép các vấn đề phát triển đô thị bền vững, phát thải các-bon thấp và khả năng chống chịu, phục hồi trước biến đổi khí hậu.

- Rà soát, xây dựng các quy định tiêu chuẩn, quy chuẩn, tiêu chí (hoặc nghiên cứu bổ sung quy chuẩn hiện có) về quy hoạch đô thị, quản lý phát triển đô thị, thiết kế đô thị ứng phó biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh, thiết kế công trình xanh, công trình tiết kiệm năng lượng.

- Và các hợp tác có liên quan khác theo thống nhất của hai bên.  

 

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị trân trọng những cam kết của AFD để triển khai Bản ghi nhớ này như việc hỗ trợ chuyên gia, các nguồn hỗ trợ không hoàn lại, chia sẻ kính nghiệm, trao đổi kỹ thuật và kết nối mạng lưới các tổ chức Pháp tại Việt Nam.

Bộ Xây dựng tin tưởng rằng trên cơ sở Bản ghi nhớ này, Bộ Xây dựng và Cơ quan Phát triển Pháp AFD sẽ tiếp tục phát triển các quan hệ hợp tác bền chặt và cùng nhau đóng góp cho sự nghiệp phát triển đô thị, hỗ trợ nhiều hơn, hiệu quả hơn cho các đô thị Việt Nam thiện khả năng chống chịu phục hồi trước biến đổi khí hậu.

Thông qua văn bản ký kết này, sẽ càng tăng thêm mối quan hệ hợp tác chặt chẽ để triển khai tốt những điều đã cam kết mà đã được ký trong Bản ghi nhớ, đồng thời, trên cơ sở đó có thể mở rộng và phát triển hơn nữa sự hợp tác giữa hai bên./.


12-05-2022

1455 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL