Hợp tác chương trình phát triển đô thị Việt Nam -Thụy Sỹ

   Ngày 21/6/2022, tại trụ sở Bộ Xây dựng đã diễn ra Lễ ký kết biên bản ghi nhớ Hợp tác phát triển đô thị bền vững tại Việt Nam cho dự án “Chương trình phát triển đô thị Việt Nam – Thụy Sỹ” giữa Cục Phát triển đô thị và Tổng cục Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ (SECO).

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng đã đánh giá: “từ năm 2008 đến nay, Việt Nam là quốc gia được ưu tiên trong chiến lược hợp tác cuả SECO. Quản lý phát triển đô thị, một trong những lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng đã luôn được ưu tiên hỗ trợ. Chiến lược Hợp tác phát triển của SECO tại Việt Nam giai đoạn 2017 - 2020 đã cụ thể hóa theo ba mục tiêu, trong đó thúc đẩy phát triển đô thị bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, tập trung hỗ trợ công tác quản lý và quy hoạch phát triển đô thị, thông qua cách tiếp cận nâng cao năng lực một cách tổng thể cho các đô thị Việt Nam. SECO đã hỗ trợ Việt Nam thực hiện tốt ở một số dự án hỗ trợ kỹ thuật”. Thứ trưởng đánh giá cao sự hỗ trợ, hợp tác của SECO với Bộ Xây dựng trong những năm qua.

  

Tại buổi Lễ, trước sự chứng kiến của Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế Nguyễn Trung Thành và Lãnh đạo Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường.

   

  Cục trưởng Cục Phát triển đô thị Trần Quốc Thái và Ông Werner Gruber, Trưởng Cơ quan Hợp tác Phát triển, Đại sứ quán Thụy Sĩ tại Việt Nam đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) giữa Bộ Xây dựng và SECO về hợp tác xây dựng Dự án hỗ trợ kỹ thuật Chương trình phát triển đô thị Việt Nam - Thụy Sĩ nguồn vốn ODA viện trợ không hoàn lại (giai đoạn 2021 - 2024 của SECO với Việt Nam).

     Dự án “Chương trình phát triển đô thị Việt Nam – Thụy Sỹ” sẽ góp phần thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị, Chiến lược phát triển đô thị quốc gia và Quyết định số 438/QĐ-TTg ngày 25/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Dự án sẽ hỗ trợ các cơ quan chức năng giải quyết những thách thức lớn của đô thị, tập trung vào khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu một cách có hệ thống và bền vững hơn.


21-06-2022

1106 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL