Tin công nghệ 4.0

Xây dựng đô thị thông minh ứng phó với dịch bệnh

Đại dịch Covid-19 đã làm đảo lộn cuộc sống trên phạm vi toàn cầu và dự báo tiếp tục tác động tiêu cực trong thời gian tới. Nhiều đô thị đã chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch, nhưng cũng có nhiều đô thị đã vượt qua những trở ngại ban đầu, bắt đầu tăng trưởng trở lại với sự giúp đỡ của các hệ thống công nghệ tiên tiến và khoa học đổi mới sáng tạo.

Cần Thơ: Khai trương, thí điểm Trung tâm điều hành đô thị thông minh

Chiều 28/4, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Cần Thơ phối hợp cùng hai tập đoàn VNPT và Viettel tiến hành khai trương, vận hành thí điểm Trung tâm điều hành đô thị thông minh (IOC) thành phố Cần Thơ.