CHƯƠNG IX. PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TĂNG TRƯỞNG XANH

Kinh nghiệm về tăng trưởng xanh tại các nước trên thế giới Chiến lược tăng trưởng xanh tại Việt Nam và những kết quả đạt được Kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh tại Việt Nam đến năm 2030. Bộ chỉ số đô thị tăng trưởng xanh và tổ chức thực hiện......

CHƯƠNG IX. PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TĂNG TRƯỞNG XANH

  1. Kinh nghiệm về tăng trưởng xanh tại các nước trên thế giới
  2. Chiến lược tăng trưởng xanh tại Việt Nam và những kết quả đạt được
  3. Kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh tại Việt Nam đến năm 2030.
  4. Bộ chỉ số đô thị tăng trưởng xanh và tổ chức thực hiện
  5. Chỉ tiêu và Báo cáo xây dựng đô thị Tăng trưởng xanh
  6. Phương pháp triển khai thực hiện thu thập các chỉ tiêu phát triển đô thị tăng trưởng xanh
  7. Phát triển đô thị theo hướng giảm phát thải khí nhà kính, thích ứng với biến đổi khí hậu
  8. Khả năng Chống chịu với BĐKH của các đô thị Việt Nam (VN-CRI)

Tệp đính kèm:

Chuong 9- Phan 4.docx


30-12-2020

567 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL