CHƯƠNG XI. PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TĂNG TRƯỞNG XANH VÀ ĐÔ THỊ THÔNG MINH

Chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa vào cơ chế hợp tác phát triển trong điều kiện Việt Nam Yếu tố tăng trưởng xanh và đô thị thông minh trong nâng cao năng lực cạnh tranh đô thị Phát triển đô thị tăng trưởng xanh – Đô thị thông minh Vốn đầu tư phát triển đô thị tăng trưởng xanh, thông minh

CHƯƠNG XI. PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TĂNG TRƯỞNG XANH VÀ ĐÔ THỊ THÔNG MINH

  1. Chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa vào cơ chế hợp tác phát triển trong điều kiện Việt Nam
  2. Yếu tố tăng trưởng xanh và đô thị thông minh trong nâng cao năng lực cạnh tranh đô thị
  3. Phát triển đô thị tăng trưởng xanh – Đô thị thông minh
  4. Vốn đầu tư phát triển đô thị tăng trưởng xanh, thông minh

Tệp đính kèm:

Chuong 11- Phan 4.docx


30-12-2020

493 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL