CHƯƠNG VII. XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

Tham mưu hoạch định chính sách công trong lĩnh vực đô thị Kỹ năng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật Chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính. Đổi mới chính sách quản lý phát triển đô thị Cạnh tranh đô thị từ thể chế

CHƯƠNG VII. XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

  1. Tham mưu hoạch định chính sách công trong lĩnh vực đô thị
  2. Kỹ năng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
  3. Chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính.
  4. Đổi mới chính sách quản lý phát triển đô thị
  5. Cạnh tranh đô thị từ thể chế

Tệp đính kèm:

Chuong 7- Phan 3.docx


30-12-2020

484 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL