Sắp xếp đơn vị hành chính: Bình Phước sẽ không còn 2 huyện Hớn Quản và Phú Riềng

(Chinhphu.vn) - Sau sắp xếp, tỉnh Bình Phước sẽ giảm đơn vị hành chính cấp huyện từ 11 xuống còn 9 đơn vị; hai huyện Hớn Quản và Phú Riềng sẽ không còn.

 

Các đơn vị hành chính cấp xã của 2 huyện Hớn Quản và Phú Riềng tỉnh Bình Phước sẽ bị sáp nhập - Ảnh 1.

Trụ sở UBND huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước

Tỉnh ủy Bình Phước vừa ban hành chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trên địa bàn giai đoạn 2023 - 2030.

Theo đó, các đơn vị hành chính cấp xã thuộc 2 huyện gồm Hớn Quản và Phú Riềng sẽ được sáp nhập vào thị xã Bình Long, thị xã Chơn Thành và huyện Đồng Phú.

Như vậy, sau sắp xếp, tỉnh Bình Phước sẽ giảm đơn vị hành chính cấp huyện từ 11 xuống còn 9 đơn vị; hai huyện Hớn Quản và Phú Riềng sẽ không còn.

Sắp xếp 10 đơn vị hành chính cấp xã và 1 thị xã thành huyện mới

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước nêu rõ: Giai đoạn 2023 - 2025 sẽ sắp xếp 10 đơn vị hành chính cấp xã gồm: An Phú, Minh Tâm, Minh Đức, Thanh Bình, Phước An, Tân Lợi, Tân Hưng, An Khương, Thanh An, Tân Khai (thuộc huyện Hớn Quản) và thị xã Bình Long thành đơn vị hành chính cấp huyện mới.

Sáp nhập 3 xã Tân Hiệp, Đồng Nơ và Tân Quan (huyện Hớn Quản) vào thị xã Chơn Thành.

Sắp xếp xã Tân Quan (huyện Hớn Quản) và xã Quang Minh (thị xã Chơn Thành) thành đơn vị hành chính cấp xã mới.

Sắp xếp 8 xã và 1 thị xã thành huyện mới

Trong giai đoạn 2026 - 2030, Bình Phước tiếp tục sắp xếp 8 xã gồm Long Tân, Bù Nho, Long Hà, Long Bình, Long Hưng, Bình Sơn, Bình Tân, Phước Tân (huyện Phú Riềng) và thị xã Phước Long thành đơn vị hành chính cấp huyện mới.

Sắp xếp xã Bình Sơn (huyện Phú Riềng) và xã Long Giang (thị xã Phước Long) thành đơn vị hành chính cấp xã mới;

Sáp nhập xã Phú Riềng và Phú Trung (huyện Phú Riềng) vào huyện Đồng Phú;

Sáp nhập 2 xã Nghĩa Trung, Nghĩa Bình (huyện Bù Đăng) vào huyện Đồng Phú;

Sáp nhập xã Thuận Lợi và Thuận Phú (huyện Đồng Phú) vào thành phố Đồng Xoài.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước yêu cầu Ban Cán sự Ủy ban nhân dân lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh khẩn trương xây dựng, ban hành đề án, kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trên địa bàn giai đoạn 2023 - 2025 và 2026 - 2030.

Có phương án sắp xếp lại, xử lý trụ sở tài sản công của các đơn vị, tổ chức đảm bảo hiệu quả, tránh lãng phí; nghiên cứu trình Hội đồng nhân dân ban hành nghị quyết về chế độ, chính sách phù hợp đối với cán bộ, công chức dôi dư do sắp xếp.

Huyện Hớn Quản được tái lập năm 2009 trên cơ sở chia tách và đổi tên một phần diện tích từ huyện Bình Long (cũ) với 13 đơn vị hành chính cấp xã. Còn huyện Phú Riềng được thành lập trên cơ sở tách ra từ huyện Bù Gia Mập 2015 với 10 đơn vị hành chính cấp xã.

Hiện nay, tỉnh Bình Phước có 11 đơn vị hành chính cấp huyện gồm 1 thành phố (Đồng Xoài), 3 thị xã (Phước Long, Bình Long, Chơn Thành), 7 huyện (Đồng Phú, Bù Đăng, Bù Đốp, Bù Gia Mập, Lộc Ninh, Hớn Quản, Phú Riềng) với 111 xã, phường, thị trấn. Dân số toàn tỉnh hơn 1 triệu


11-11-2023

396 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL