CHƯƠNG II. QUẢN LÝ ĐẤU THẦU VÀ QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG

Quản lý đấu thầu -  Một  số  nội  dung  mới  trong  Luật  Đấu  thầu số 43/2013/QH13 Đấu thầu qua mạng Quản lý hợp đồng trong hoạt động xây dựng

CHƯƠNG II. QUẢN LÝ ĐẤU THẦU VÀ QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG

  1. Quản lý đấu thầu -  Một  số  nội  dung  mới  trong  Luật  Đấu  thầu số 43/2013/QH13
  2. Đấu thầu qua mạng
  3. Quản lý hợp đồng trong hoạt động xây dựng

Tệp đính kèm:

Chuong2-Phan1.docx


30-12-2020

616 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL