CHƯƠNG I. QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

CHƯƠNG I. QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

1.1. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy định hiện hành

1.2. Quản lý tiến độ dự án đầu tư xây dựng công trình

1.3. Quản lý chi phí đầu tư đầu tư xây dựng công trình

1.4. Thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình

1.5. Quản lý tài chính

Tệp đính kèm:

Chuong1-Phan1.docx


30-12-2020

552 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL