Mã số Tiêu đề Nhà xuất bản Tác giả Ngày xuất bản
Chương trình phát triển đô thị miền núi phía Bắc Ngân hàng Thế giới 28-02-2014
13 SESSION A: Short-cut methods to climate change assessments and follow-up Nhà xuất bản xây dựng Dr. Burkhard von Rabenau, GIZ 29-10-2012
12 SESSION A: Ho Chi Minh city moving towards the sea with climate change adaptation Nhà xuất bản xây dựng Wayne Stone 28-10-2012
11 SESSION A:The return of eco design for urban and architectural works in the context of climate change in Vietnam Nhà xuất bản xây dựng Hoang Manh Nguyen 28-10-2012
10 SESSION A: Achieving sustainable urban development and green mobility through a cross-assessment model Nhà xuất bản xây dựng Kenji Doi Professor, Masanobu Kii, Ikuo Sugiyama, 28-10-2012
09 SESSION A: From action plan to management plan: climate change and urban planning in Vietnam Nhà xuất bản xây dựng Lawrie Wilson 28-10-2012
08 SESSION A: New risk and risk transfer: climate andurban development case studies from vietnam and Thailand Nhà xuất bản xây dựng Sarah Orleans Reed, Vu Canh Toan, Richard Friend, 28-10-2012
05 SESSION A: Opportunities of green urban development/ green urban areas in hanoi Nhà xuất bản xây dựng Dr. Arc Truong Van Quang 28-10-2012
08 SESSION A: Cities in transition: climate responsive development through small and medium towns Nhà xuất bản xây dựng Ms. Sarah Remmei, Ms. Pham Thuy Loan, Mr. Kapil Ch 28-10-2012
05 SESSION A: Sustainable strategies for climate-oriented urban structures- energy-efficient housing typologies and comprehensive environment protection for megacities of tomorrow Nhà xuất bản xây dựng Frank Schwartze, Ronald Eckert, Andreas Gravert, R 28-10-2012
04 SESSION A: Can Tho city development in response to climate change and sea level rise (Can Tho cope with climate change) Nhà xuất bản xây dựng Dao Anh Dung 28-10-2012
03 SESSION A: World’s experience in approaching ecological environment rotection for sustainable urban development Nhà xuất bản xây dựng Dr. Tran Duc Ha 28-10-2012
02 SESSION A: Criteria and evaluation indicators for international eco-cities/eco-city development orientation with climate change resilience in Vietnam Nhà xuất bản xây dựng Assoc. Prof. Dr. Do Tu Lan 28-10-2012
01 SESSION A: What is an eco city ? Five characteristics of ecologies Nhà xuất bản xây dựng Arish Dastur 28-10-2012
28V PHIÊN C: Mối quan hệ giữa doanh nghiệp, kinh tế đô thị và chính quyền đô thị Nhà xuất bản xây dựng ThS. KTS Nguyễn Dư Minh 28-10-2012
27V PHIÊN C: Vấn đề nâng cao năng lực của chính quyền đô thị trong các dự án cải thiện môi trường, nâng cấp đô thị Nhà xuất bản xây dựng TS Dương Quốc Nghị 28-10-2012
26V PHIÊN C: Phát triển đô thị tỉnh thanh hóa trong quá trình phát triển đô thị chung của cả nước Nhà xuất bản xây dựng Lê Đình Nam 28-10-2012
25V PHIÊN C: Phát triển đô thị, khu đô thị mới – tìm giải pháp đa dạng hóa nguồn lực đầu tư, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản lý đô thị Nhà xuất bản xây dựng TS. KTS Trần Thị Lan Anh 28-10-2012
24V PHIÊN C: Những kinh nghiệm thực hiện tiến trình cộng đồng trong cải tạo nhà ở khu tập thể hữu nghị thành phố vinh - tỉnh Nghệ An Nhà xuất bản xây dựng Lê Viết Hùng 28-10-2012
23V PHIÊN C: Chiến lược phát triển thành phố với sự tham gia Nhà xuất bản xây dựng Ngô Trung Hải, Vũ Chí Đồng 28-10-2012