PHIÊN C: Những kinh nghiệm thực hiện tiến trình cộng đồng trong cải tạo nhà ở khu tập thể hữu nghị thành phố vinh - tỉnh Nghệ An

24V
2012 Oct 30th Proceedings of the Conference Viet Nam Cities Tomorrow - Actions Today
Nhà xuất bản xây dựng
Lê Viết Hùng
28-10-2012

Tệp đính kèm:

C2-le viet hung-TPV.pdf

449 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL