PHIÊN C: Phát triển đô thị, khu đô thị mới – tìm giải pháp đa dạng hóa nguồn lực đầu tư, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản lý đô thị

25V
2012 Oct 30th Proceedings of the Conference Viet Nam Cities Tomorrow - Actions Today
Nhà xuất bản xây dựng
TS. KTS Trần Thị Lan Anh
28-10-2012

Tệp đính kèm:

C3-tran thi lan anh.pdf

647 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL