PHIÊN C: Mối quan hệ giữa doanh nghiệp, kinh tế đô thị và chính quyền đô thị

28V
2012 Oct 30th Proceedings of the Conference Viet Nam Cities Tomorrow - Actions Today
Nhà xuất bản xây dựng
ThS. KTS Nguyễn Dư Minh
28-10-2012

Tệp đính kèm:

C6-nguyen du minh.pdf

467 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL