Kim Bảng (Hà Nam): Chính thức được công nhận là đô thị loại IV

(Xây dựng) – Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 1128/QĐ-BXD công nhận đô thị Kim Bảng, tỉnh Hà Nam đạt tiêu chí đô thị loại IV trực thuộc tỉnh Hà Nam.

 

 

Kim Bảng (Hà Nam): Chính thức được công nhận là đô thị loại IV
Huyện Kim Bảng chính thức được công nhận đạt đô thị loại IV.

Theo đó, kể từ ngày 08/11/2023, công nhận đô thị Kim Bảng, tỉnh Hà Nam đạt tiêu chí đô thị loại IV trực thuộc tỉnh Hà Nam. Phạm vi đánh giá là toàn bộ ranh giới hiện trạng huyện Kim Bảng, diện tích tự nhiên 175,4km2, bao gồm 18 đơn vị hành chính cấp xã.

Trong đó, khu vực dự kiến phát triển nội thị có diện tích tự nhiên 96,82km2, bao gồm 11 đơn vị hành chính cấp xã: Thị trấn Ba Sao, thị trấn Quế và 09 xã: Tượng Lĩnh, Nhật Tân, Thi Sơn, Đồng Hóa, Ngọc Sơn, Nhật Tựu, Đại Cương, Lê Hồ, Tân Sơn).

Trước đó, Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội nghị thẩm định Đề án đề nghị công nhận đô thị Kim Bảng, tỉnh Hà Nam đạt tiêu chí đô thị loại IV do Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn chủ trì. Hội đồng thẩm định đã thống nhất thông qua Đề án đề nghị công nhận đô thị Kim Bảng đạt tiêu chí đô thị loại IV với số điểm trung bình là 82,98 điểm.

Huyện Kim Bảng nằm ở phía Tây Bắc của tỉnh Hà Nam, trong tam giác kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh; trên vành đai công nghiệp vùng Bắc Bộ và nằm trong vùng phát triển đô thị trung tâm của vùng Thủ đô; chịu ảnh hưởng tích cực bởi các hành lang kinh tế - kỹ thuật - đô thị quan trọng của vùng Bắc Bộ.

Đối với tỉnh Hà Nam, Kim Bảng là một địa bàn tiềm năng phát triển, nằm trong vùng đô thị hóa từ các khu, cụm công nghiệp quan trọng của tỉnh; đồng thời có quỹ đất rộng, liên hệ thuận lợi với các huyện và thành phố bằng các tuyến giao thông đường bộ và đường thủy.


Nguồn : baoxaydung.com.vn - 14-11-2023

103 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL