Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục đầu tư Dự án Chương trình đô thị miền núi phía Bắc

Dự án Chương trình đô thị miền núi phía Bắc đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục đầu tư tại Quyết định số 189/QĐ-TTg ngày 25/01/2014, trong đó Bộ Xây dựng - cơ quan đầu mối, chịu trách nhiệm điều phối chung, hỗ trợ các địa phương triển khai Dự án, Ủy ban nhân dân các tỉnh: Bắc Kạn, Cao Bằng, Điện Biên, Hòa Bình, Thái Nguyên, Tuyên Quang và Yên Bái là cơ quan chủ quản Dự án

Mục tiêu chính của Dự án là cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị, điều kiện vệ sinh môi trường và nâng cao mức sống cho người dân nhằm phát triển kinh tế-xã hội bền vững tại các thành phố, thị xã thuộc 7 tỉnh miền núi phía Bắc bao gồm: Bắc Kạn, Cao Bằng, Điện Biên, Hòa Bình, Thái Nguyên, Tuyên Quang và Yên Bái.

Bên cạnh đó, tăng cường năng lực cấp Trung ương để hoạch định và phát triển các chính sách, chương trình phát triển đô thị quốc gia, xây dựng chiến lược triển khai phương pháp tiếp cận Chương trình trả theo kết quả trên toàn quốc; và nâng cao năng lực lập quy hoạch, kế hoạch, quản lý đô thị cho chính quyền các địa phương.

Dự kiến, dự án sẽ được phê duyệt vào tháng 6/2014.

Tài liệu tham khảo: http://tempuri.org/tempuri.html

Nguồn: Ban Quản lý dự án phát triển đô thị, Cục Phát triển đô thị


28-02-2014

345 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL