Quy hoạch tỉnh Tiền Giang: Sẽ có thêm 2 thành phố

(Chinhphu.vn) - Theo Quyết định 1762/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tỉnh Tiền Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Tiền Giang sẽ có thêm thành phố Gò Công và thành phố Cai Lậy.

 

Về phương án phát triển hệ thống đô thị, Quy hoạch nêu rõ, phát triển hệ thống đô thị hài hòa, phù hợp với tiềm năng, lợi thế, vị trí địa lý, văn hóa của từng đô thị và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên đất. 

Mở rộng phạm vi, ranh giới các đô thị hiện hữu chưa đảm bảo tiêu chuẩn diện tích. Phát triển đô thị đa dạng về công năng đáp ứng yêu cầu kinh tế đô thị và bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên.

Phấn đấu đến năm 2030, toàn tỉnh có 25 đô thị, gồm 1 đô thị loại I (thành phố Mỹ Tho), 2 đô thị loại III (thành phố Gò Công và thành phố Cai Lậy), 8 đô thị loại IV (Mỹ Phước, Cái Bè, An Hữu, Chợ Gạo, Tân Hiệp, Vĩnh Bình, Tân Hòa, Vàm Láng). 14 đô thị loại V, trong đó có 2 đô thị đô thị xây dựng mới là Phú Thạnh và Tân Điền. Huyện Châu Thành đạt một số tiêu chí của thị xã.

*UBND tỉnh Tiền Giang đã xây dựng Đề án thành lập các phường Long Chánh, Long Hưng, Long Thuận, Long Hòa thuộc thị xã Gò Công và thành lập thành phố Gò Công thuộc tỉnh Tiền Giang, đồng thời, chỉ đạo UBND thị xã Gò Công tổ chức lấy ý kiến cử tri theo quy định của pháp luật.

Kết quả, đại đa số cử tri thống nhất với việc thành lập các phường Long Chánh, Long Hưng, Long Thuận, Long Hòa thuộc thị xã Gò Công và thành lập thành phố Gò Công thuộc tỉnh Tiền Giang.

Quy hoạch phát triển hệ thống đô thị tỉnh Tiền Giang

Quy hoạch tỉnh Tiền Giang: Sẽ có thêm 2 thành phố- Ảnh 1.
Quy hoạch tỉnh Tiền Giang: Sẽ có thêm 2 thành phố- Ảnh 2.
Quy hoạch tỉnh Tiền Giang: Sẽ có thêm 2 thành phố- Ảnh 3.


https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/ - 11-01-2024

406 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL