Thị xã Long Mỹ (Hậu Giang): Đạt tiêu chuẩn đô thị loại III

(Xây dựng) – Sáng 15/11 tại Hà Nội, Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị thẩm định Đề án đề nghị công nhận thị xã Long Mỹ là đô thị loại III, trực thuộc tỉnh Hậu Giang (Đề án). Cục trưởng Cục Phát triển Đô thị Nguyễn Tường Văn – Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì Hội nghị.


thi xa long my hau giang dat tieu chuan do thi loai iii
Toàn cảnh Hội nghị.

Theo báo cáo tại Đề án, thị xã Long Mỹ đã được Bộ Xây dựng công nhận là đô thị loại IV vào năm 2011, là tiền đề để UBND tỉnh Hậu Giang trình Chính phủ chia tách địa giới hành chính huyện Long Mỹ để thành lập thị xã Long Mỹ và huyện Long Mỹ vào ngày 14/05/2015. Hiện nay, thị xã Long Mỹ là một trong hai thị xã trực thuộc tỉnh và là một trong những vùng kinh tế trọng điểm phía Tây Nam tỉnh Hậu Giang.

Theo đó, Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang đến năm 2030, được phê duyệt tại Quyết định số 2411/QĐ-UBND ngày 19/12/2017 với phạm vi nghiên cứu quy hoạch 14.929 ha, bao gồm các phường Vĩnh Tường, Bình Thạnh, Thuận An, Trà Lồng và các xã: Long Bình, Long Trị, Long Trị An, Long Phú, Tân Phú.

Với mục tiêu xây dựng và phát triển thị xã Long Mỹ trở thành một trong những trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật, hành chính, giáo dục – đào tạo, du lịch, đầu mối giao thông giao lưu trong tỉnh, có vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đạt tốc độ phát triển kinh tế nhanh và bền vững, có hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị được xây dựng đồng bộ, văn minh, hiện đại, có môi trường đô thị xanh, sạch, đẹp và giàu bản sắc văn hóa sông nước; gắn phát triển kinh tế với văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường và đảm bảo quốc phòng – an ninh, giữ vững ổn định chính trị.

Sau khi được Bộ Xây dựng công nhận là đô thị loại IV (năm 2011), thị xã Long Mỹ luôn khẳng định xứng đáng là một trong những vùng kinh tế trọng điểm phía Tây Nam tỉnh Hậu Giang, là một trong những động lực chủ đạo góp phần thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội và đô thị hoá của tỉnh. Với những đổi thay về các yếu tố tác động ngoại lực và nội tại của thị xã Long Mỹ, việc quản lý xây dựng đô thị theo hướng nâng loại đô thị thị xã Long Mỹ trở thành đô thị loại III là cần thiết.

Trong những năm tới, thị xã Long Mỹ sẽ tập trung mọi nguồn lực triển khai, thực hiện chương trình phát triển đô thị nhằm khắc phục các tiêu chí còn yếu, còn thiếu để phát triển một cách bền vững, xứng đáng với vai trò, vị thế của Long Mỹ trong tỉnh Hậu Giang nói riêng, cũng như vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói chung trong giai đoạn phát triển mới…

Tại Hội nghị, các chuyên gia phản biện và thành viên Hội đồng thẩm định đã đánh giá và góp ý kiến cho sự phát triển của thị xã Long Mỹ. Theo đó, thị xã cần được tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật; chú trọng phát triển thêm các mô hình dịch vụ, thương mại, du lịch đáp ứng nhu cầu của thị xã; rà soát, bổ sung số liệu đảm bảo tính pháp lý; đồng thời thực hiện các giải pháp khắc phục những tiêu chí chưa đạt hoặc đã đạt nhưng còn ở mức thấp.

Chủ tịch Hội đồng thẩm định Nguyễn Tường Văn đánh giá cao sự chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh Hậu Giang, thị xã Long Mỹ đối với công tác phát triển đô thị cũng như vai trò, vị trí và chức năng của thị xã Long Mỹ đối với phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hậu Giang và vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Đề án đã cập nhật đầy đủ những thông tin quan trọng và toàn diện về các lĩnh vực kinh tế - xã hội của thị xã Long Mỹ.

Thị xã Long Mỹ đã đạt chuẩn ở hầu hết các chỉ tiêu quan trọng của đô thị loại III theo quy định, tuy nhiên vẫn còn một số chỉ tiêu chưa đạt như mật độ dân số trung bình toàn đô thị chưa đồng đều; mật độ đường trong đô thị; tỷ lệ nước sạch; tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật; nhà hỏa táng; hạ tầng cơ sở, kỹ thuật, tỷ lệ vận tải hành khách công cộng… còn thiếu so với quy định. Do đó, thị xã Long Mỹ cần chú trọng thực hiện các giải pháp khắc phục những tiêu chí chưa đạt chuẩn hoặc đã đạt nhưng còn ở mức thấp…

Ông Nguyễn Tường Văn đề nghị UBND thị xã Long Mỹ tiếp thu đầy đủ những ý kiến đóng góp của các chuyên gia phản biện, các thành viên Hội đồng thẩm định, đồng thời rà soát lại nội dung Đề án, đảm bảo chính xác và thống nhất các số liệu, hoàn chỉnh báo cáo.

Hội đồng thẩm định nhất trí thông qua Đề án đề nghị công nhận thị xã Long Mỹ, trực thuộc tỉnh Hậu Giang đạt tiêu chuẩn đô thị loại III với số điểm là 81,74 điểm.

http://baoxaydung.com.vn/ - Linh Anh

1
2
3
4
5


16-11-2019

308 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL